Οι τελευταίες σεισμικές δονήσεις αναδεικνύουν τον επείγοντα χαρακτήρα λήψης μέτρων για την αντισεισμική προστασία της Πάτρας

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τελευταίες σεισμικές δονήσεις στην Αχαΐα, στο νομό που είναι μεταξύ πιο σεισμογενών της χώρας μας, αναδεικνύει μια τραγική αντίφαση: ενώ είναι παραπάνω από βέβαιο ότι οι σεισμοί είναι αναπόφευκτοι, οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαχρονικά, αρνούνται να πάρουν τα αναγκαία μέτρα αντισεισμικής θωράκισης, ώστε οι καταστροφές και συνολικά οι συνέπειες σε περίπτωση σεισμού να ελαχιστοποιηθούν. Και αυτό γιατί η πολιτική τους στηρίζει τα κέρδη και τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Ο δικός τους δρόμος ανάπτυξης, που τόσο θερμά υλοποιούν οι τοπικές αρχές, είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια και την προστασία των λαϊκών στρωμάτων.

Στην πόλη μας, κανένα  ουσιαστικό  μέτρο δεν  έχει υλοποιηθεί  από  τις κυβερνήσεις και τις  τοπικές  αρχές. Οι λίγες επισκευές των κτιρίων για λόγους οικονομίας, έγιναν με τις παλιότερες προδιαγραφές και κανονισμούς. Τα προγράμματα κατασκευής, σύγχρονης και ασφαλούς λαϊκής κατοικίας, είναι ανύπαρκτα ενώ η πολιτική τους σε σχέση με τις χρήσεις γης στηρίζει την κερδοσκοπία.

Λείπει ο ουσιαστικός έλεγχος της σεισμικής επικινδυνότητας σε κτίρια μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού: σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, πολυκαταστήματα, εργατικές κατοικίες, που έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερους κανονισμούς.

Η απουσία  ενός  λειτουργικού  Σχεδίου – Σεναρίου έκτακτης  ανάγκης προσαρμοσμένου  και  επικαιροποιημένου, όπως και η  απουσία ανάλογου Γραφείου πολιτικής προστασίας  στο  Δήμο, αναδεικνύουν  τις  σοβαρές  ευθύνες της Δημοτικής Αρχής του ΠΑ.ΣΟ.Κ..

Το μαζικό λαϊκό κίνημα με την πάλη του πρέπει να απαιτήσει μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας.

Η παράταξή μας από το 1999 λίγα χρόνια μετά το σεισμό της Πάτρας, πρόβαλε και με συνέπεια διαχρονική, επιμένει για ένα πλέγμα άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων ενταγμένων σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Πολιτική για σύγχρονη λαϊκή εργατική κατοικία με βάση τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό. Πολιτική που θα αντιλαμβάνεται την κατοικία σαν κοινωνικό αγαθό, υποχρέωση του κράτους να την παρέχει και όχι εμπόρευμα. Δεύτερον, άμεσος έλεγχος της στατικής επάρκειας των κτιρίων και μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση με βάση το νέο Αντισεισμικό Κανονισμό σε πρώτη φάση όλων των κτιρίων μεγάλης σπουδαιότητας, π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, εργοστάσια κλπ. Και στη συνέχεια όλων των κτιρίων όπου κατοικούν και εργάζονται οι κάτοικοι της  πόλης. Τρίτον, κονδύλια και πρόνοια για νέους ελεύθερους χώρους στα πυκνοδομημένα τμήματα  της πόλης.Τέταρτον, μέτρα ενίσχυσης διατηρητέων κτιρίων, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Πέμπτον, διάθεση του απαιτούμενου κονδυλίου για τη μικροζωνική μελέτη στην Πάτρα, τα αποτελέσματα της οποίας θα βοηθήσουν όχι μόνο να γίνονται ασφαλέστερες οι κατασκευές, αλλά και να περιοριστεί αποφασιστικά η δόμηση σε τυχόν επικίνδυνες περιοχές. Έκτον, έλεγχος στα αυθαίρετα. Εκτέλεση των αποφάσεων της Πολεοδομίας που αφορούν τα αυθαίρετα. Άμεση κατεδάφιση επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτιρίων. Έβδομον, να γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυστηρή διακρίβωση της ποιότητας του σκυροδέματος και του σιδήρου, ώστε να προστατευθεί ο κάθε πολίτης. Όγδοων, να εκπονηθεί άμεσα σύγχρονο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, που χρόνια ολόκληρα λέγεται, χωρίς να πραγματοποιείται και ένατων, μέτρα για δίκτυο ασφαλούς κυκλοφορίας σε περίπτωση μεγάλου σεισμού.

Τα παραπάνω μέτρα, μαζί με άλλα που προτείνουν επιστημονικοί φορείς και το Τεχνικό Επιμελητήριο, απαιτούν πολιτική βούληση και γενναίους πόρους, τους οποίους απαιτούμε να διατεθούν και από το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο και τούτο διότι θεωρούμε την αντισεισμική θωράκιση σαν ζωτικό έργο υποδομής και πρώτης προτεραιότητας.

Καλούμε το λαό και τους φορείς της πόλης να πάρουν την υπόθεση της υπεράσπισης της ζωής και της περιουσίας τους στα χέρια τους. Η Κυβέρνηση και ο Δήμος ούτε θέλουν ούτε μπορούν να εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική αντισεισμικής θωράκισης γιατί η πολιτική τους βάζει πάνω από τη ζωή και τα συμφέροντα των εργαζομένων τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας.

Η ολοκληρωμένη προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού χρειάζεται ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, λαϊκή εξουσία και οικονομία που θα λειτουργούν με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία

«ΠΑΤΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Πάτρα 06 / 02 / 2008