Χωρίς εικόνα

Ναρκωτικά: Η άμεση λύση για την αντιμετώπιση παραμένει η πρόληψη, η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη

Πέμπτη, 5 Αύγουστος 2010 Γραφείο τύπου 0

Η εξάρτηση πολλών από τις ταξικές ουσίες, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, η δε επιμονή από την σημερινή αλλά και από την χθεσινή κυβέρνηση στη διαχείριση και διατήρηση του προβλήματος αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα αδιέξοδη. Με την πρόληψη, την θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη είναι δυνατή η άμεση και ρεαλιστική αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού θέματος.