Αίτημα Λαϊκής Συσπείρωσης για συζήτηση στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σχετικά με την ανακύκλωση

 

Θέμα: Αίτημα για εισαγωγή προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, του θέματος της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, θα θέλαμε να εισαχθεί προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ., το θέμα της ανακύκλωσης, μετά μάλιστα και από την απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ), να μην ανανεώσει τη σύμβαση συνεργασίας με το Δήμο Πατρέων, όπως και με άλλους  Δήμους. 

Η κατάρρευση του συστήματος ανακύκλωσης στην Ελλάδα, που κάλυπτε μόνο τις συσκευασίες, δείχνει το αδιέξοδο της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που στοχεύει μόνο στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και δεν έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2021, ο Δήμος Πατρέων, έλαβε επιστολή από την ΕΕΑΑ, με την οποία μας ενημερώνει ότι αδυνατεί να ανανεώσει την σύμβαση για το 2021 και η συνεργασία παύει στο  τέλος του τρέχοντος έτους. Οι λόγοι που αναφέρονται, είναι βασικά η πολύ υψηλή εισφοροδιαφυγή των εταιριών παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων, οι οποίες εισπράττουν τέλη ανακύκλωσης από τον καταναλωτή και έχουν υποχρέωση να τα καταβάλλουν, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα για τη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης. Στην ίδια επιστολή, οι ευθύνες αποδίδονται στις κυβερνήσεις, που δεν έλαβαν μέτρα για να επιβάλουν στις εταιρείες την απόδοση των οφειλών τους. Θα ήταν αναμενόμενο οι λόγοι που επικαλείται η διοίκηση της ΕΕΑΑ να ισχύουν για όλους τους Δήμους της χώρας, όμως, εξ όσων γνωρίζουμε, η άρνηση ανανέωσης συμβάσεων είναι επιλεκτική, ενώ έχει συνυπογράψει συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με άλλους δήμους, όπως με τον Δήμο Αθηναίων.

Πολλές φορές έχουμε ζητήσει τεκμηριωμένα από την ΕΕΑΑ, τη συνδρομή της για την ενημέρωση των δημοτών, την ανανέωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού, την πύκνωση των μπλε κάδων και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων αποκομιδής, ώστε να  βελτιωθεί το σύστημα ανακύκλωσης. Όμως, ουσιαστικά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Το 2020, έγινε παρέμβαση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Χατζηδάκη, μέσω επιστολής, με θέμα την ανακύκλωση και τις αδυναμίες της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ζητώντας τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου μας, όλων των Δήμων, άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα τη στήριξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου μας για διαλογή στην πηγή. Δε λάβαμε καμία απάντηση. Επίσης, έχουμε θέσει τα προβλήματα με το σύστημα της ανακύκλωσης και στην ΚΕΔΕ και έχει έγκαιρα αναδειχθεί η αδιέξοδη πορεία της ΕΕΑΑ και συνολικά του συστήματος ανακύκλωσης.

Αποδεικνύεται ακόμη μία φορά, ότι η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να στηριχθεί στην λεγόμενη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» προϊόντων, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο νέος νόμος της κυβέρνησης της ΝΔ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και το οποίο συνεχίζει τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας και φορτώνει τα βάρη στους δημότες, με την αρχή «πληρώνω όσο πετάω», την πολύ μεγάλη αύξηση της περιβαλλοντικής εισφοράς.

Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, η ανακύκλωση είναι σε αδιέξοδο, αφού τα ανακυκλώσιμα δεν αξιοποιούνται σαν δευτερογενές υλικό για την παραγωγή νέων προϊόντων, γιατί δεν αποφέρουν την ίδια  κερδοφορία με τη χρήση πρώτων υλών. Η ΕΕ επίσημα βεβαιώνει ότι την τελευταία δεκαετία «εκατομμύρια τόνοι ευρωπαϊκών αποβλήτων έχουν εξαχθεί σε τρίτες χώρες, συχνά χωρίς να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η ορθή επεξεργασία των αποβλήτων».

Γι’ αυτό η ΝΔ, με τον νέο εθνικό σχεδιασμό, ουσιαστικά καταργεί την ανακύκλωση και διευρύνει το «άνοιγμα» του ΣΥΡΙΖΑ στην καρκινογόνα καύση, που μέχρι το 2030 θα φτάνει στο 32,3% των απορριμμάτων. Στην πράξη, όμως, θα αυξηθεί πολύ περισσότερο, αφού καθιστά υποχρεωτική την παραγωγή καυσίμου σε όλα τα εργοστάσια επεξεργασίας στερεών αποβλήτων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευαστούν, ακόμη και από τα ΚΔΑΥ, και μάλιστα με δαπάνη των δήμων, γιατί αυτές είναι τώρα οι επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων για την αύξηση της κερδοφορίας. Η οικονομία της αγοράς και η δήθεν ευθύνη του παραγωγού, όχι μόνο δεν προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία μας, αλλά τα βλάπτουν σοβαρά.

Για όλα τα παραπάνω, άμοιρες ευθυνών δεν είναι και οι Διοικήσεις της ΚΕΔΕ, οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος κατά 35% και στο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΑ ΑΕ με 3 μέλη, που δεν ενέργησαν προκειμένου να αποτρέψουν παράνομες αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας σε βάρος των δήμων. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Από το 2012 μέχρι και τον Ιούνη του 2020 η ΕΕΑΑ ΑΕ κατάργησε αυθαίρετα τη διορθωτική επιδότηση των δήμων ανά τόνο συλλεγόμενου φορτίου των μπλε κάδων, που είχε αποφασιστεί με την υπ‘αρ. 118019/2009 Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ. Απόφαση που παρακάμφθηκε από την 30.6.20 με απόφαση του κυβερνητικού ΕΟΑΝ.
  • Η σχετική από καταβολής νομοθεσία προέβλεπε και προβλέπει ότι το πρόσθετο κόστος, που συνεπάγεται η αποκομιδή του φορτίου των μπλε κάδων, και συνολικά η διαχείρισή του, βαρύνει τους παραγωγούς των συσκευασμένων προϊόντων μέσω του οικείου ΣΣΕΔ, εδώ της ΕΕΑΑ ΑΕ. Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται και στο Ν.4819/2021, άρ.9, παρ.3 αλλά μόνο στα λόγια – στάχτη στα μάτια – αφού ποτέ δεν εφαρμόστηκε. 
  • Στην ίδια παρ.3, όπως και σε αντίστοιχες διατάξεις που προΐσχυσαν, ορίζεται ότι η επιδότηση των εργασιών χωριστής αποκομιδής των προς ανακύκλωση ρευμάτων αποσκοπεί στην κάλυψη του αντίστοιχου κόστους και όχι στην πρόσθετη χρηματοδότηση επιχειρηματικών ομίλων της κερδοφόρας επαγγελματικής ανακύκλωσης βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων συσκευασίας (των λεγομένων ΒΕΑΣ), όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Έτσι, όμως, αφαιρείται από τους δήμους ένα σεβαστό ποσό, που θα περιόριζε την οικονομική αιμορραγία που υφίστανται λόγω της χωριστής αποκομιδής του ρεύματος των μπλε κάδων. Και όμως, απέναντι σε όλα αυτά, μαζί και σε αυτά που πιο πάνω αναφέραμε, η ΚΕΔΕ «σφύριζε» και εξακολουθεί να «σφυρίζει αδιάφορα».

Γι’ αυτό, ζητούμε:

            Να συζητηθεί άμεσα, σε ειδική συνεδρίασή του ΔΣ της ΚΕΔΕ, το όλο ζήτημα, προκειμένου να καταργηθεί η εμπλοκή των δήμων με το εν λόγω σύστημα εικονικής «ανακύκλωσης» και με όσα άλλα έχουν ως μόνη, στην ουσία, επιδίωξη, τη διπλή αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων και να αναλάβει την ανακύκλωση ένα δημόσιο σύστημα με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση από πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου.  Επίσης, η ΚΕΔΕ, να τοποθετηθεί πάνω και στα άλλα σημαντικά όσο και «φλέγοντα» ζητήματα, που «καίνε» τους δήμους σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στη συνεδρίαση αυτή, η Λαϊκή Συσπείρωση θα καταθέσει τις δικές της ολοκληρωμένες θέσεις για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, διαμορφωμένες με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου, όπως και στο παρελθόν έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

               Εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης

                    Ο Δήμαρχος Πατρέων

                        Κώστας Πελετίδης