ΚΟΔΗΠ – Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου Πατρέων ενημερώνει τους δικαιούχους 

  • του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  (πρώην ΚΕΑ)
  • του Επιδόματος Στέγασης 

ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 

  1. Οι αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα υποβληθούν τους ακόλουθους μήνες, με βάση το μήνα έγκρισης.
Α. Μήνας Έγκρισης Β. Μήνας Επανυποβολής
Μάιος 2020 Μάιος 2021
Νοέμβριος 2020
Ιούνιος 2020 Ιούνιος 2021
Σεπτέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2020
Ιούλιος 2020 Ιούλιος 2021
Οκτώβριος 2020
Ιανουάριος 2021
Αύγουστος 2020 Αύγουστος 2021
Φεβρουαρίου 2021

 

  1. Οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης συνεχίζονται κανονικά και δεν δίδεται εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα

Όπως ήδη γνωρίζουν οι ωφελούμενοι – δικαιούχοι θα πρέπει να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα :

  2614409970 & 2614409977  κατά τις ώρες 8:30 -14:00.

 

Ζητείται η κατανόηση των συμπολιτών καθώς, όπως φαίνεται και ανωτέρω, στο διάστημα ενός μήνα θα πρέπει να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων που κανονικά αντιστοιχεί σε διάστημα έως και τριών μηνών. Ως εκ τούτου η δυσκολία τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία οφείλεται ακριβώς στον τεράστιο όγκο των κλήσεων που δέχεται.

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια δομή υποδοχής,  πληροφόρησης και υποστήριξης του πολίτη για   ποικίλα κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζει.  Υποβάλλει εκ μέρους του πολίτη αιτήματα για διάφορα επιδόματα / παροχές και κάνει τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο.

Η δομή λειτουργεί από τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΣΠΑ 2014-2020.