Η πραγματικότητα για την ναυαγοσωστική κάλυψη

Η πραγματικότητα για την ναυαγοσωστική κάλυψη

 

Ο Δήμος Πατρέων, πραγματοποιεί κάθε χρόνο έγκαιρα τους διαγωνισμούς για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών για την προστασία των λουομένων. 

Έτσι και φέτος, έγκαιρα διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, αλλά και μέχρι και την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, που έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών, χωρίς να έχει υποβάλει οικονομική προσφορά κανένας ενδιαφερόμενος. 

Αντίθετα λάβαμε επιστολή από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, που μονοπωλεί την ναυαγοσωστική κάλυψη από το 2015, με την οποία απαιτεί να αυξηθεί κατά  πολύ ο προϋπολογισμός.   

Η ναυαγοσωστική κάλυψη και η σχετική δαπάνη ανατέθηκε  στους Δήμους  από τις κυβερνήσεις  χωρίς καμία επιχορήγηση. 

Στον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια, το κόστος της ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει εκτιναχθεί από τις 74.000 ευρώ για 5 θέσεις ναυαγοσωστών, στις 265.000 ευρώ για 10 θέσεις με βάση το προϋπολογισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας για το 2021.

 

Ο Δήμος μας και πολύ πιθανό και άλλοι Δήμοι αντιμετωπίζουν μονοπωλιακές καταστάσεις, από τις ναυαγοσωστικές σχολές,  που επιβάλουν παράλογες τιμές ανά θέση ναυαγοσώστη, πάρα πολύ υψηλότερες από το πραγματικό κόστος.  

 

Ο Δήμαρχος Πατρέων, με επιστολές και παρεμβάσεις έχει ενημερώσει τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την ΚΕΔΕ για την απαράδεκτη κατάσταση, που τείνει να γίνει καθεστώς επικράτησης μονοπωλιακών τιμών, οι οποίες είναι αδύνατο να καλυφθούν από το Δήμο. Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ έχει  ζητήσει από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την εξασφάλιση των  αναγκαίων πόρων στους Δήμους. 

 

Μια κεντρική κρατική υπηρεσία σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα θα μπορούσε να αναλάβει την ναυαγοσωστική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς κολύμβησης.

 

Ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο και την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άμεσα την διατίμηση με ανώτερο όριο τιμής για κάθε θέση ναυαγοσώστη. Να εξασφαλισθεί ότι  η δαπάνη για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών και να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η Δημοτική Αρχή θα επαναλάβει την διαγωνιστική διαδικασία με τους ίδιους όρους και στον  βαθμό που βγει άκαρπη, θα κινήσει άλλες διαδικασίες για να διασφαλιστεί  η ναυαγοσωστική κάλυψη. Η κυβέρνηση  θα κληθεί να στηρίξει τις διαδικασίες αυτές τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά.