Παραχώρηση χώρου στην Αγορά Αργύρη για την στέγαση του Γραφείου Α.Μ.Ε.Α. του ΚΟΔΗΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την παραχώρηση δωρεάν, άνευ ανταλλάγματος, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (ΚΟΔΗΠ), την χρήση της αίθουσας 6, εμβαδού 23,58 τ.μ., του κτιρίου της Αγοράς Αργύρη, που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ανδρέου 12-14 στην Πάτρα, για ορισμένο χρονικό διάστημα, πέντε (5) ετών.

Βασικός σκοπός της παραχώρησης είναι η χρήση της εν λόγω αίθουσας για την στέγαση του Γραφείου Α.Μ.Ε.Α. του ΚΟΔΗΠ.