Προμήθεια 7 οχημάτων για τη Διευθυνση Καθαριότητας απο το Δήμο Πατρέων

Ενισχύεται ο μηχανοκίνητος στόλος του Δήμου Πατρέων με επτά (7) επιπλέον οχήματα – μηχανήματα τα οποία θα ανήκουν στην Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα.

Συγκεκριμένα γίνεται προμήθεια ενός (1) μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενός (1) μικρού φορτηγού 5 έως 6 τόνων, δύο (2) φορτηγών 6,5 έως 7 τόνων, ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου ενός (1) διπλοκάμπινου ανατρεπόμενου φορτηγού κι ενός (1) αυτοκινήτου τύπου VAN.

Έχουν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις με τέσσερις προμηθευτές και αναμένεται η παράδοση των οχημάτων.