Ο Δήμος Πατρέων θα εξυπηρετεί σύντομα τους πολίτες μέσω διαδικτύου και των νέων εφαρμογών: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιτημάτων Πολιτών» και: «Ηλεκτρονικές Πληρωμές»

Ο Δήμος Πατρέων, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – covid 19, έχει ξεκινήσει διαδικασίες και  θα εξυπηρετεί σύντομα τους πολίτες σε βασικούς τομείς αρμοδιοτήτων του, μέσω διαδικτύου.

Με την εγκατάσταση των νέων εφαρμογών πληροφορικής «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιτημάτων Πολιτών» και «Ηλεκτρονικές Πληρωμές», οι δημότες θα εξυπηρετούνται μέσω διαδικτύου, χωρίς να προσέρχονται στα αντίστοιχα γραφεία του Δήμου.

Με τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αιτημάτων Πολιτών», θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις του Τμήματος Εσόδων, Πιστοποιητικά Δημοτολογίου και αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων.

Μέσω του συστήματος «Ηλεκτρονικών Πληρωμών», θα μπορούν να καταβάλλουν μέσω ιστοσελίδας, κάθε είδους οφειλές.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα ανακοινωθούν λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση των εφαρμογών.