ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥ ΦΛΟΚΑ

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας, οι τεχνικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για 53.000 τόνους και την Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) για 8.200 τόνους, στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Κύριος του έργου είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας νομού Αχαΐας.

Πρόκειται για έργο που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, με πληθυσμό 248.777 μόνιμους κατοίκους.

Οι Μονάδες θα κατασκευαστούν στην παραχωρημένη για το σκοπό αυτό έκταση 50 στρεμμάτων εντός του χώρου του ΧΥΤΑ στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα» Τοπικής Κοινότητας Φλόκα, Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η κατασκευή και λειτουργία τους, αποτελούν μέρος των απαραίτητων έργων για την διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου. Τα διαλεγμένα στην πηγή οργανικά των καφέ κάδων, καθώς και τα πράσινα / κλαδέματα θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση στη ΜΕΒ. Τα αστικά απόβλητα των πράσινων και γκρι κάδων θα οδηγούνται στην μηχανική διαλογή, ενώ τα μηχανικά διαχωρισμένα οργανικά θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση. Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα θα προωθούνται στην αγορά.

Οι μελέτες και αργότερα οι κατασκευές των Μονάδων και της επέκτασης του ΧΥΤΑ στου Φλόκα, γίνονται και επιβλέπονται από τις Υπηρεσιες του Δήμου Πατρέων, που έχουν αναλάβει τα τόσο μεγάλα αυτά έργα, προϋπολογισμού περίπου 31 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των μελετών ανοίγει ο δρόμος για την χρηματοδότηση του έργου από την κυβέρνηση, όπως έχει άλλωστε υποσχεθεί και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί, να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει.