ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, επανέρχεται στο θέμα της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Με την απόφασή σας αριθ.Φ.15/27268/Δ1/26-02-2019,μαζί με άλλους Δήμους, εντάσσετε και το Δήμο Πατρέων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από την περίοδο 2019 – 2020.

Η Δημοτική Αρχή θεωρεί ώριμες τις συνθήκες, κάθε παιδί να εντάσσεται σε δομές προσχολικής αγωγής. Υποστηρίζει τη θέση όλα τα παιδιά από την βρεφική έως την νηπιακή ηλικία να έχουν θέση σε δημόσιες δωρεάν δομές, σε παιδικούς σταθμούς και σε νηπιαγωγεία, με ευθύνη του κράτους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων τους.

Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξασφαλίζει. μέσω της αναγκαίας χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, όλη την υλικοτεχνική υποδομή (κατασκευές νέων σύγχρονων μονάδων νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών με πλήρη εξοπλισμό αυτών), καθώς και τη στελέχωση αυτών με προσλήψεις μονίμου προσωπικού (εκπαιδευτικού – βοηθητικού), με μέγιστο αριθμό μαθητών/τριων ανά τμήμα τους 15, υποδομών σίτισης και ξεκούρασης των παιδιών.

Η θέση μας εξειδικευμένη, σε ό,τι αφορά το Δήμο μας, σας έχει γνωστοποιηθεί με το υπ αριθ. 82026/4956/27-11-2018 έγγραφό μας, για το οποίο δεν έχουμε λάβει απάντηση. Έχει κατατεθεί στη συνεδρίαση της τριμερούς γνωμοδοτικής επιτροπής που εσείς συστήσατε (Δήμου, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας) κατεγράφη και σας έχει αποσταλεί, στην εκδοθείσα πράξη της, στις 29/11/2018, επικεντρώνοντας κυρίως στην αντιμετώπιση των ήδη συσσωρευμένων ελλείψεων όπως και δέσμη προτάσεων για την επίλυσή τους.

Κύριε Υπουργέ,

Η εν λόγω απόφασή σας δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις μας, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας για τις υπάρχουσες συνθήκες καθώς και νέες συνθήκες και τις επιπτώσεις που διαμορφώνονται από την εφαρμογή της στο Δήμο μας.

Επιβεβαιώνεται η αρχική μας εκτίμηση ότι στη πράξη η Κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής Εκπαίδευσης χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προτάσσοντας την συγκέντρωση πλεονασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο όνομα της «ανάπτυξης» για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για τις ανάγκες του ελληνικού λαού και των παιδιών του.

Την κρίνουμε αυθαίρετη και μονομερή και επί της ουσίας αρνητική για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας εφόσον η Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση αντίθετα όπως περιγράφετε στο ΦΕΚ «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» σε ό,τι αφορά τις νέες υποδομές και τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού – βοηθητικού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποδοχή των νηπίων που θα εγγραφούν στα δημόσια νηπιαγωγεία στο Δήμο μας.

Προκειμένου η εφαρμογή της απόφασής σας, εάν δεν έχετε πρόθεση να την ανακαλέσετε, να γίνει πράξη με όσο το δυνατόν μικρότερα προβλήματα, σας επαναλαμβάνουμε εν συντομία τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να δρομολογήσετε:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

  1. Χρηματοδότηση εκτεταμένου προγράμματος κατασκευής σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τα 27 νηπιαγωγεία που αφορούν περίπου 800 νήπια με 67 τμήματα που λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις σε μισθωμένες ισόγειες αίθουσες. Υποστήριξη και ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας με εξειδικευμένο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.

  2. Πρόγραμμα κατασκευής προσθήκης νέων αιθουσών σε όσα νηπιαγωγεία απαιτούνται λόγω αύξησης του αριθμού νηπίων και αναφέρονται εκ μέρους της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

  3. Την ανέγερση δύο νηπιαγωγείων στα χαρακτηρισμένα οικόπεδα εντός του 60ου και 62ου Δημοτικού όπου θα στεγαστούν αντίστοιχα το 42ο νηπιαγωγείο και 49ο νηπιαγωγείο.

  4. Χρηματοδότηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού των νέων τμημάτων.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (εκπαιδευτικού – βοηθητικού) όπου απαιτείται για τα νέα τμήματα.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Ο στόχος και στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς, πρέπει να είναι η ικανοποίηση των απαιτούμενων αναγκών για την εγγραφή όλων των βρεφών.

Αυτό στην πράξη σημαίνει:

  1. Κάλυψη δαπανών για την μετατροπή των νηπιακών τμημάτων σε βρεφικά.

  2. Κάλυψη δαπανών για δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στους ήδη υπάρχοντες Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

  3. Δημιουργία 2 νέων Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών σε ιδιόκτητα οικόπεδα του Δήμου. Συγκεκριμένα στην Αγυιά, στο ΟΤ 1842 και στα Ζαρουχλέϊκα στο ΟΤ1159Ζ.

  4. Προσλήψεις απαραίτητου προσωπικού, ανάλογων ειδικοτήτων.

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τα παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Κύριε Υπουργέ,

Με βάση την αποτύπωση της πραγματικότητας και την αναγκαιότητα να εντάσσονται, α) στην προσχολική αγωγή όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτής, β) όλα τα βρέφη στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, θα πρέπει να καλυφθούν, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι παραπάνω προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Είναι προφανές πως αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τις αρνητικές και δυσάρεστες επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή της προσχολικής αγωγής στο Δήμο μας (όπως εκτιμά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και ο λαός της πόλης μας) αν δεν ικανοποιήσετε τα συγκεκριμένα – ρεαλιστικά και απαραίτητα μέτρα που σας προτείνουμε».