Επανεπιβεβαίωση και ορθή επαναδιατύπωση της 249 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

Κο. Γιαννακόπουλο Δημήτριο

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σας παρακαλεί να φέρεται σε προ ημερησίας διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα ¨επανεπιβεβαίωση και ορθή επαναδιατύπωση της 249/2011 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου¨.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, το σημερινό και το προηγούμενο, έχει επιβεβαιώσει με ομόφωνες αποφάσεις του την οριστική τακτοποίηση του προσωπικού που προερχόταν από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΕΤΑΑ) στον Δήμο.

Είναι αναγκαίο να επαναδιατυπωθεί η 249/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς τον χαρακτηρισμό «ως πολιτική θέση». Σύμφωνα με την 249/2011 απόφασή του ανακαλεί την 645/2010 προηγούμενη απόφασή του ως άκυρη και μη νομίμως ληφθείσα. Θέτει δε σε ισχύ την καθ’όλα νόμιμη 460/2010 απόφασή του, για την μεταφορά του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από την ΕΤΑΑ, σε συσταθείσες με την ίδια απόφαση, προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πατρέων.

Ζητάμε την άμεση διαβίβαση με ευθύνη του κ. Δημάρχου της απόφασης αυτής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την κοινοποίησή της στην Αποκεντρωμένη διοίκηση.

Πάτρα 06 / 07 / 2011

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Για την εισαγωγή του θέματος συμφωνούν οι παρατάξεις:

Ενωτική Κίνηση Πάτρας με επικεφαλή τον κ. Κατσικόπουλο

Νέοι Άνθρωποι – Νέα Πόλη με επικεφαλή τον κ.Χριστόπουλο

Ανυπότακτη Πολιτεία με επικεφαλή τον κ. Πατούχα

Ενωμένοι για την Πάτρα με επικεφαλή τον κ. Αϊβαλή