Άμεση ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ΚΟΔΗΠ με μόνιμο προσωπικό ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία ο Πρόεδρος του Οργανισμού Θόδωρος Τουλγαρίδης

????????????????????????????????????

Την άμεση ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και ιδιαίτερα της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», με μόνιμο  προσωπικό, ζητά με επιστολή του προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θόδωρος Τουλγαρίδης.

Στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

«Το μεγάλο κύμα της πανδημίας, μαζί με τα υγειονομικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας, έχει καταστήσει αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, την ύπαρξη και λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι Δήμοι, που βρίσκονται πάντα κοντά στον πολίτη, λαμβάνουν άμεσα και πιο  έντονα τα αιτήματα της κοινωνίας.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε απαραίτητη την καλύτερη δυνατή λειτουργία των υπηρεσιών μας, κάτι που δεν είναι εφικτό με τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, που προϋπήρχαν, αλλά και με την  μεγάλη αύξηση των αιτημάτων των συμπολιτών μας, που προκαλεί η πανδημία.

Υπάρχουν ειδικότητες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε καμία περίπτωση από άλλες ειδικότητες, π.χ. οδηγοί, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό, νυχτοφύλακες, μάγειροι και όταν δεν υπάρχει αναπλήρωση από το Δήμο, αδυνατούν να λειτουργήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες,  όπως  συσσίτια,  βραδινή φύλαξη Δομών αστέγων, Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.

Ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα  υπάρχει με την υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι, όπου εδώ και χρόνια δε γίνονται νέες προσλήψεις. Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει παραιτηθεί και έχει αποχωρήσει, κυρίως λόγω ηλικίας, δεν έχει αντικατασταθεί. Σήμερα, το προσωπικό είναι υποδιπλάσιο από ότι ήταν πριν λίγα χρόνια, ενώ οι ανάγκες των συνδημοτών μας  έχουν υπερδιπλασιαστεί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν αντικαθίσταται αυτό το προσωπικό άμεσα, όταν σε  όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε περίπτωση που  παραιτηθεί ένας εργαζόμενος γίνεται αυτόματα αντικατάσταση ή με άλλον από τον πίνακα κατάταξης ή με νέα πρόσληψη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει  αυτό και στο Βοήθεια στο Σπίτι;

Αποτέλεσμα είναι, κάποια από τα συνεργεία του Βοήθεια στο Σπίτι να δουλεύουν με την καλή διάθεση και τη φιλοτιμία του προσωπικού, χωρίς να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και κάποια άλλα να υπολειτουργούν.

Παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε άμεσα να ενισχυθούν οι Κοινωνικές μας  Υπηρεσίες με μόνιμο  προσωπικό και ιδιαίτερα το Βοήθεια στο Σπίτι, όπου πολλά από τα αιτήματα  ανήμπορων συμπολιτών μας δεν αντιμετωπίζονται. Χρειαζόμαστε ενίσχυση σε όλες τις  ειδικότητες  και συγκεκριμένα οδηγούς, οικογενειακούς  βοηθούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.

Επίσης, ζητούμε άμεσα αντικατάσταση, μέσω του προγράμματος, των οχημάτων του Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς είναι σε λειτουργία περισσότερο από είκοσι (20) χρόνια.

Κάνουμε έκκληση για άμεση ενίσχυση με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με τις ταχύτερες διαδικασίες, τουλάχιστον για το Βοήθεια στο Σπίτι».