Έργα κομποστοποίησης στον Δήμο Πατρέων 

Έργα κομποστοποίησης στον Δήμο Πατρέων 

 

Ο Δήμος Πατρέων, προχωράει με συνέπεια στην υλοποίηση του Τοπικού Δελτίου Διαχείρισης Απορριμμάτων προωθώντας όλα τα έργα,  που προβλέπονται για την μείωση των απορριμμάτων, που θα θάβονται.

Παράλληλα με την έγκριση της χρηματοδότησης του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου ΦΛΟΚΑ,   έχει ήδη εγκριθεί η κρατική χρηματοδότηση   για τις Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων. Προχωρούν οι διαδικασίες για την προμήθεια των καφέ κάδων, των ειδικών απορριμματοφόρων, του κλαδοτεμαχιστή και των κάδων κουζίνας και οικιακής κομποστοποίησης  με τα οποία θα συλλέγονται τα προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) από μεγάλους παραγωγούς, λαϊκές αγορές και νοικοκυριά, που θα τροφοδοτούν τις μονάδες ΜΕΒ στου ΦΛΟΚΑ και την Ξερόλακκα. 

Οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων ολοκλήρωσαν τις μελέτες  για την κατασκευή της Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στην Ξερόλακκα.  

Ο Δήμος Πατρέων, παρέδωσε στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΣΥΔΙΣΑ) Ν.  Αχαΐας τις μελέτες και τα απαιτούμενα τεχνικά δελτία ώστε να κατατεθεί πρόταση για την κρατική χρηματοδότηση της ΜΕΒ. 

Η ΜΕΒ θα επεξεργάζεται τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, που θα συλλέγονται στο Δήμο της Πάτρας στο δίκτυο καφέ κάδων, που θα εγκατασταθεί στην πόλη,  και τα πράσινα από κήπους και κλαδέματα για την παραγωγή κομπόστ   υψηλής ποιότητας, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κήπους και καλλιέργειες. 

Η επεξεργασία θα γίνεται σε στεγανά βιοκελιά και θα καθαρίζεται ο αέρας της επεξεργασίας με βιόφιλτρα και σύστημα απόσμησης.