Έτοιμο προς χρηματοδότηση και δημοπράτηση το εργοστάσιο Φλόκα Αχαϊας

Ολοκληρώθηκε η έγκριση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στου Φλόκα Αχαΐας προϋπολογισμού τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει και δύο (2) χρόνια λειτουργίας του από τον Ανάδοχο.
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για μια ακόμα φορά απέδειξαν ότι μπορούν να εκτελούν με επιτυχία και ολοκληρωμένα έργα πρωτόγνωρα, πολυσύνθετα τις οποίες και ευχαριστούμε.
Οι Μελέτες και τα Τεύχη Δημοπράτησης παραδόθηκαν στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας
Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα διακηρύξει την βούληση της να εγκρίνει το απαιτούμενο ποσό.
Το έργο θα δημοπρατηθεί με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή.
Επιδιώκουμε στις αρχές του 2021 θα υπάρχει Ανάδοχος του μεγάλου έργου.
Με την Μονάδα αυτή θα επιλυθεί πολύ σημαντικό μέρος του προβλήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε Δήμους του Νομού Αχαΐας.