Το θέμα της «Μέριμνας» συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης στη χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ετέθη εκτός ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το θέμα της «Μέριμνας».
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εκπρόσωποι των γονέων και εργαζόμενοι έκαναν ενημέρωση στο Σώμα για τα τεκταινόμενα στο Ίδρυμα.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εισήγηση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σύμφωνα με την οποία τα τρία μέλη που τοποθετεί ο Δήμος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέριμνα» θα φέρουν στο Σώμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έκθεση στην οποία θα περιγράφουν πλήρως τι συμβαίνει στο Ίδρυμα ώστε να γίνει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση.