Παρέμβαση της Αντιδημάρχου Αν. Τογιοπούλου στην Περιφέρεια για τη μελέτη διάβρωσης των ακτών

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων του Δήμου Πατρέων, Αναστασία Τογιοπούλου, απέστειλε στους Αντιπεριφερειάρχες Υποδομών και Έργων Αθανάσιο Μαυρομμάτη και Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρο Δημητρογιάννη, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επιστολή, με θέμα την χρηματοδότηση της μελέτης αντιμετώπισης διάβρωσης των ακτών.
Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Είναι γνωστό, ότι το φαινόμενο διάβρωσης των ακτών, έχει προκαλέσει και εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ζημιές στον αιγιαλό, στην παραλία, στο οδικό δίκτυο και σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών ακινήτων καθ’ όλο το μήκος της ακτογραμμής του Δήμου Πατρέων.
Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την ακτογραμμή των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχνεΐκων και Παραλίας, το πρόβλημα από την διάβρωση, αφορά και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, επί της παραλιακής οδού, σε Ροΐτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέικα και στις παραλιακές περιοχές των Τσουκαλεΐκων και Καμινίων. Είναι γνωστό, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει στην κατοχή της μελέτη έργων προστασίας των ακτών από την εκτεταμένη διάβρωση, για τις περιοχές Μονοδένδρι, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα.
Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει αναρτήσει πρόσκληση υποβολής φακέλου ένταξης έργων προστασίας ακτών από την διάβρωση και η προθεσμία λήγει στις 30-8-2020, μετά από παράταση που δόθηκε στην αρχική καταληκτική ημεροχρονολογία της 30ης-4-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να υποβληθεί φάκελος στην ως άνω πρόσκληση, ώστε να δρομολογηθούν λύσεις στο εκτεταμένο φαινόμενο διάβρωσης των ακτών και να σταματήσει η καταστροφή στο περιβάλλον.
Οι τοπικές κοινωνίες αγωνιούν βλέποντας το φαινόμενο της διάβρωσης να εξελίσσεται και ζητούν επισταμένα απαντήσεις για τις προθέσεις της Π.Δ.Ε. και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών σας.
Περαιτέρω παρακαλούμε να οριστεί μεταξύ μας συνάντηση, ώστε να εκθέσουμε αναλυτικά το ζήτημα και να ενημερωθούμε για το επιχειρησιακό σχέδιό σας για την καταπολέμηση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Αναμένουμε απάντηση και ενέργειές σας».