ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες το σχέδιο ανάπτυξης χρήσεων του πρώην εργοστασίου του Λαδόπουλου, τους όρους της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου για 30 χρόνια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και εξουσιοδήτησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης.

Στο Σώμα, παρουσιάστηκε από την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, Ελένη Αλεξοπούλου, η μελέτη σκοπιμότητας και το σενάριο που έκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που πρέπει να προταθεί και είναι το εξής: Σε αυτή την ιστορική περιοχή της πόλης, το βιομηχανικό συγκρότημα του Λαδόπουλου, μετατρέπεται σε μία δυναμική «πόλη». Όπως σε κάθε πόλη, έτσι και εδώ, διαφορετικές λειτουργίες υπάρχουν, μεγαλώνουν και εξελίσσονται με τρόπο οργανικό. Ο κόσμος θα επισκέπτεται τον Λαδόπουλο για δουλειά, για άθληση, για ψυχαγωγία. Στόχος είναι η δημιουργία μιας μικρής πόλης με ένα αναγνωρίσιμο βιομηχανικό στυλ επαναχρησιμοποιώντας τα παλιά υλικά και δίνοντας της νέες πινελιές με βάση το πράσινο και το τσιμέντο. Η «πόλη» μέσα στο κτίριο.

Με βάση αυτή τη λογική, το Σενάριο είναι ευθυγραμμισμένο με τις παρακάτω βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού:

Καθαιρούνται τα κτίρια που είναι κατασκευασμένα από πλινθοδομή ή/και λιθοδομή,

Καθαιρούνται και επιλεγμένα κτίρια από σκυρόδεμα με στόχο την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου εις όφελος και των γύρω συνοικιών, τη δημιουργία συνθηκών επαρκούς φωτισμού και αερισμού των κτιρίων που απομένουν και τη διαμόρφωση μιας ανάπτυξης φιλικότερης στον χρήστη,

Το σύνολο των αναγκών των φορέων για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών ικανοποιούνται και αυξάνεται η εγκατάσταση παταριών στα υφιστάμενα κτίρια.

Δομούνται νέα κτίρια, όπου αυτό είναι δυνατόν, χωρίς παρεκκλίσεις σε ύψος.

– Ο χώρος να είναι «ανοικτός» στην γειτονιά, να περιλαμβάνει χρήσεις που θα την καθιστούν λειτουργική και ενεργή όλο το 24ωρο και να αποτελεί ένα χώρο αναψυχής, περιπάτου και ποικίλων δραστηριοτήτων όλο το χρόνο

– Να εγκατασταθούν οι διασκορπισμένες σήμερα Υπηρεσίες Διοίκησης σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, με γνώμονα την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες, την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων και την ριζική μείωση των μισθωμάτων που δίνονται σήμερα για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών αυτών,

– Να εγκατασταθεί το Μουσικό Σχολείο της Πάτρας και να δοθεί στο μέλλον η δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων τόσο στο Εργοστάσιο Τέχνης , όσο και στους κοινόχρηστους χώρους που θα προσδώσουν μια ιδιαίτερη ταυτότητα στον χώρο, ως πόλο εκπαίδευσης και πολιτισμού

– Να εγκατασταθεί Βρεφονηπιακός Σταθμός για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της περιοχής και των εργαζομένων στο ακίνητο,

– Να διαμορφωθούν χώροι και υποδομές που θα προωθούν την καινοτομία και θα βοηθούν στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, φοιτητών, σπουδαστών κλπ. και τέλος

– Να διαμορφωθεί χώρος για την εγκατάσταση Βιομηχανικού Μουσείου

Τα σενάρια που υπεβλήθηκαν στον Δήμο Πατρέων ήταν τρία (3) και οι υποχρεωτικές δεσμεύσεις που δεν μπορούσαν να αναιρεθούν κατά προτεραιότητα ήταν :

– Η επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση του ακινήτου,

– Οι επιτρεπόμενες βάσει του εγκεκριμένου ΓΠΣ χρήσεις,

– Η κάλυψη του συνόλου των αναγκών του φορέων και κυρίως του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η λογική του σχεδιασμού και στα τρία σενάρια είναι:

– Η ανάδειξη της περιοχής σε σημείο αναφοράς της πόλης και η λειτουργική σύνδεση με τον λοιπό αστικό ιστό του πολεοδομικού συγκροτήματος

– Η ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης και του ακινήτου

– Η δημιουργία υπερτοπικού χαρακτήρα της περιοχής

-Ο μετασχηματισμός σε μια ζώνη με ενιαία μορφή οργάνωσης και κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις δραστηριότητες διοίκησης- ανοιχτού χώρου- τεχνολογίας

– Η ενίσχυση του Δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής

– Η δημιουργία έργου γοήτρου, που θα αποτελέσει το ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη της περιοχής

– Η διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της περιοχής

– Η διατήρηση των χρήσεων που είναι συνδεδεμένες με τις μνήμες των κατοίκων και έχουν σχέση με πολιτισμό την εκπαίδευση και την αναψυχή

– Η παροχή υψηλής ποιότητας δομημένων και δημοσίων ανοιχτών χώρων και η ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναλυτικά οι όροι της παραχώρησης θα προσδιοριστούν στη σχετική σύμβαση δωρεάν παραχώρησης χρήσης.