Αποξήλωση της Πατραϊκής

Πάτρα 11 / 08 / 2011

Πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα (χθες) στις εγκαταστάσεις της «Πειραϊκής-Πατραϊκής», άρχισαν να αποξηλώνονται σιδηροσωλήνες συνολικού βάρους 500 τόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Διοίκηση του Ο.Λ.ΠΑ., με αδιαφανείς διαδικασίες, παραχωρεί το εν λόγω υλικό σε επιχειρηματία εκτός Πατρών.

Μολονότι υπήρχαν ενδιαφερόμενοι πατρινοί επαγγελματίες, ο Ο.Λ.ΠΑ. τους αγνόησε και έδωσε τη δουλειά σ’αυτόν που ήθελε να εξυπηρετήσει.

Αν και θεωρούμε ακριβή τα στοιχεία που δημοσιοποιούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε τη Διοίκηση του Ο.Λ.ΠΑ.:

  • Γιατί δεν προβήκατε σε δημόσιο διαγωνισμό;
  • Γιατί δεν δεχθήκατε αιτήσεις πατρινών ενδιαφερομένων για τις σιδηροσωλήνες;
  • Ποιοι πήραν την απόφαση να ευνοηθεί ένας επιχειρηματίας, παίρνοντας μισοτιμής 500 τόνους σιδηροσωλήνες;
  • Και τέλος, γιατί αποκλείστηκαν από τη διαδικασία πατρινοί επιχειρηματίες;

Ο Ο.Λ.ΠΑ. οφείλει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, διότι τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού δεν είναι «τσιφλίκι» του κάθε στελέχους του για να αποφασίζει και λογαριασμό να μη δίνει.