Χωρίς εικόνα

Διαχείρηση βοθρολυμάτων

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011 Γραφείο τύπου 0

Είναι γνωστές οι τεράστιες ελλείψεις του αποχετευτικού δικτύου σε εκτεταμένες και πυκνοδομημένες συνοικίες της Πάτρας, πολύ περισσότερο στις νέες περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου μας.