Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων

Πριν από μερικούς μήνες η κυβέρνηση είχε εγκρίνει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, απόρροια του οποίου είναι η ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων. Ενα σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου. Στόχος του είναι η χωροταξική οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας (μεταφορές, τουρισμός, ενέργεια, πολεοδόμηση, διοικητική δομή, αγροτικός τομέας, βιομηχανία) με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες για νέες επενδύσεις από ελληνικά και ξένα κεφάλαια. Εκτός από τις οικονομικές ενισχύσεις, η κυβέρνηση χαρίζει δημόσια γη, πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα, δάση και δασικές εκτάσεις για να μπορούν οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε νέες χρυσοφόρες επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας.

Είναι φανερό ότι και με το αντιλαϊκό νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα η κυβέρνηση στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στην εμπορευματοποίηση της γης, στην κατάργηση του όποιου προστατευτικού πλαισίου υπάρχει για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην αλλαγή των χρήσεων της γης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα. Για το λαό και τους εργαζόμενους το σύνολο του χωροταξικού σχεδιασμού και η πολιτική γης είναι συνδεδεμένα με τις σχέσεις παραγωγής και την ιδιοκτησία της γης, η οποία πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας.

Φοροαπαλλαγές, κίνητρα, διευκολύνσεις και ό,τι άλλο ζητήσει, δίνει η κυβέρνηση στο μεγάλο κεφάλαιο για να εγκαταστήσει βιομηχανίες ακόμα και σε δάση

Συγκεκριμένα, με νομοσχέδιο που έχει τον τίτλο «Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων», τα βασικά σημεία του οποίου παρουσίασε χτες η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, παρέχει νέες επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές και καταργεί ακόμα και στοιχειώδεις ελέγχους που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και ίδρυση επιχειρήσεων. Επιπλέον, διαιωνίζει πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες.

Και σα να μη φτάνουν τα παραπάνω, η κυβέρνηση βάζει τους ίδιους τους βιομήχανους να έχουν την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρηματικών πάρκων, δηλαδή οι ίδιοι που έχουν λόγους και συμφέρον να ρυπαίνουν το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα, θα …αυτοελέγχονται!

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επικαλείται τον «εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής πολιτικής», τον «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών πάρκων» και τη «βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη». Με πρόσχημα όλα αυτά η κυβέρνηση κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ανεξέλεγκτη δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων, δίνει ακόμα μεγαλύτερες ενισχύσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον «ασκό του Αιόλου» σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των εργαζομένων και συνολικά του λαού.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως επισημαίνεται, «διευκολύνει και στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία που ενέκρινε πρόσφατα η κυβέρνηση». Πρόκειται για ένα σχεδιασμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου, που, όπως με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο είχε ομολογήσει ο αρμόδιος υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς, διευκολύνει την επενδυτική δραστηριότητα, με πρωταρχικό στόχο «την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στο βιομηχανικό τομέα μέσω κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων». Ετσι, τα λεγόμενα επιχειρηματικά πάρκα προβλέπεται ότι θα μπορούν να οργανωθούν ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ, σε δάση ή δασικές εκτάσεις.

Τα προνόμια που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τη μορφή κινήτρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων καθώς και για τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων είναι:

  • Φοροαπαλλαγές τόσο για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα όσο και για τις εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την ίδρυσή τους.
  • Απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και από την έκδοση άδειας εγκατάστασης. Αραγε, αυτό πόσο συμβατό μπορεί να είναι με τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί και στην προστασία του περιβάλλοντος, όταν είναι γνωστό πως θα καταργηθούν μια σειρά έλεγχοι που προηγούνται για να εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή να εκδοθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων;
  • Αυξημένοι όροι δόμησης σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση, μείωση της εισφοράς σε γη από 30% σε 25%. Κατά συνέπεια οι βιομήχανοι θα μπορούν να χτίζουν σε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι έκτασης από ό,τι προηγουμένως.
  • Παροχή σειράς υποδομών, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ., που σχεδιάζονται ειδικά για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα στα επιχειρηματικά πάρκα. Δηλαδή, το κράτος με χρήματα του λαού θα φτιάξει υποδομές που θα χρησιμοποιούν οι βιομήχανοι.
  • Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας μέσω προκήρυξης ειδικού προγράμματος με τίτλο «Μετεγκατάσταση 2009».
  • Αυξημένα κίνητρα – χρηματοδότηση από τον αναπτυξιακό νόμο για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να μετεγκατασταθούν.

Αποκαλυπτικό της εκχώρησης πλήρους αυθαιρεσίας είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τη δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης των νεοϊδρυόμενων επιχειρηματικών πάρκων και των παλιών βιομηχανικών περιοχών θα έχουν οι εγκαταστημένες επιχειρήσεις μέσω φορέα που θα συστήνουν οι ίδιες ή τρίτο νομικό πρόσωπο. Δηλαδή, ο ιδιώτης που θα αναλάβει αυτό το ρόλο για λογαριασμό των επιχειρήσεων με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων τους ή ο ΟΤΑ, που είναι γνωστό ότι στην πλειοψηφία τους λειτουργούν με κριτήρια αγοράς, ο καθένας αντιλαμβάνεται με ποιανού τα συμφέροντα θα ευθυγραμμίζεται.

Εξίσου προκλητικό είναι ότι η κυβέρνηση με το εν λόγω νομοσχέδιο φρόντισε να δώσει ζεστό χρήμα σε βιομηχανίες που για δεκαετίες λειτουργούν με εγκληματικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πρόκειται, όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, για περιοχές όπως είναι τα Οινόφυτα, ο Ασπρόπυργος, το Κορωπί και άλλες, όπου υπάρχει συγκέντρωση τέτοιων μονάδων. Με αυτό τον τρόπο, αντί να τις υποχρεώσει να πάρουν με δικό τους κόστος μέτρα για το σταμάτημα αυτής της δραστηριότητας, η κυβέρνηση τις χρηματοδοτεί για τα αυτονόητα. Αυτό το κάνει εντάσσοντας ολόκληρες τέτοιες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στο νομοσχέδιο προκειμένου να κάνουν χρήση των προνομίων για ίδρυση «επιχειρηματικού πάρκου».

Κοντά σ’ όλα αυτά, προβλέπεται ουσιαστικά η χρηματοδότηση μεγάλων μονάδων που λειτουργούν με καταστροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, όπως είναι μεγάλες βιομηχανίες, διυλιστήρια, ναυπηγεία, χαλυβουργεία κλπ., με πρόσχημα τη δημιουργία «πάρκου μεμονωμένων μονάδων», μέσω της ένταξής τους στα προνόμια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αξιοσημείωτο είναι, ακόμη, ότι με άλλη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης της απαγόρευσης εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων εκτός επιχειρηματικών πάρκων σε περιοχές που θα αναπτυχθούν «με αιτιολογημένη έκθεση από την οικεία νομαρχία».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.