Οι εξελίξεις γύρω από την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Πάτρα

Από τις αρχές του 2005 και επανειλημμένα έχουμε υπογραμμίσει ότι η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων με κατασκευή και λειτουργία μεγάλων και δαπανηρών εργοστασίων επεξεργασίας αποτελεί επιδίωξη μεγάλων ξένων και ντόπιων εταιρειών, αφού η κερδοφορία είναι εξασφαλισμένη και υψηλή, μέσω των ανταποδοτικών τελών που επιβαρύνουν τους δημότες.

Ήδη το 2005 τονίζαμε ότι οι κυβερνήσεις και οι «Τοπικοί Άρχοντες» από κοινού, με την πολιτική τους να μην επιλύουν το πρόβλημα όπως οφείλουν, οδηγούν τα πράγματα στα όρια ώστε την λύση να δώσει η «πρόθυμη» «εταιρεία» με διαδικασίες όπως – όπως που οδηγεί σε δαπάνη όσο – όσο!

Στην περιοχή μας αφού η Ξερόλακα υπερκορέστηκε σπεύδουν να προωθήσουν τις διαδικασίες κατασκευής μεγάλου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα.

Θέλουν να αναθέσουν λοιπόν μελέτες μεγάλου ύψους (664.000€!) με προκήρυξη που όπως φαίνεται έτυχε τουλάχιστον «περιποίησης» ή «βοήθειας» από τρίτους προς δόξαν της γνωστής διαφάνειας Δημοτικών κλπ παραγόντων.

Πέραν όμως των όποιων διαδικασιών ανάθεσης μελετών πρέπει κυρίως να προσεχθεί η ουσία του θέματος που είναι η απάντηση στο ερώτημα «τί συνιστά μια φιλολαϊκή διαχείριση των Στερεών Απορριμμάτων;»

Είναι εντελώς βέβαιο ότι το τρίδυμο Περιφέρεια – Δήμος Πατρέων – Δήμος Ωλενίας οδηγούν τα πράγματα:

  1. Σε κατασπατάληση πολύτιμων οικονομικών πόρων τεράστιου ύψους που θα επιβαρύνουν στο διηνεκές
  2. Σε εξάρτηση από μεγάλη εταιρεία που θα αναλάβει την μελέτη – κατασκευή – λειτουργία του εργοστασίου.
  3. Σε ύποπτες διαδικασίες ανάθεσης μελετών και έργων με βαθμολόγηση και αξιολόγηση προσφορών αφού οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων δεν διαθέτουν ικανή γνώση και εμπειρία τέτοιου αντικειμένου και η «τράπουλα» μπορεί να μοιραστεί από τους γνωστούς – άγνωστους των μεγαλοεργολάβων!

Εμείς χρόνια τώρα κατόπιν προσεκτικής μελέτης του όλου θέματος λέμε:

  1. Βασική μέθοδος διαχείρισης να αναδειχτεί στην πράξη η Διαλογή στην πηγή. Σήμερα οδηγούνται στην ανακύκλωση μόνο το 2,5% των απορριμμάτων ενώ σε άλλες χώρες υπερ δεκαπενταπλάσιο ποσοστό.
  2. Αυτό προϋποθέτει ενημέρωση, ενεργοποίηση των δημοτών και επενδύσεις σε κάδους, μηχανήματα, φορτηγά κλπ.
  3. Να ρυθμιστεί η διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων, των ελαστικών των αδρανών κ.α.
  4. Ο ΧΥΤΑ στου Φλόκα να δεχτεί όλα τα απορρίμματα των Δήμων πλην Αιγιάλειας, ώστε να μην υπάρχει πίεση χρόνου που να «αξιοποιείται» από τους «επενδυτές»!
  5. Να κατασκευασθούν σταθμοί μεταφόρτωσης αφού χωροθετηθούν κατάλληλα.
  6. Να ληφθούν μέτρα εξισορρόπησης των δυσμενών επιπτώσεων στου Φλόκα μέτρα ενίσχυσης των υποδομών στον Δήμο Ωλενίας και ο Δήμος αυτός να έχει βασικό λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος.
  7. Να κλείσει η Ξερόλακα. Από τώρα να ληφθούν ριζικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και δικαίωσης των αιτημάτων των κατοίκων που αγωνίζονται.

Δεν θεωρούμε για τα προσεχή λίγα χρόνια ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων έργο προτεραιότητας. Σημειωτέον οι εταιρείες που τα κατασκευάζουν και τα λειτουργούν πληρώνονται αδρά για κάθε κιλό απορρίμματος. Θεωρούμε αντιλαϊκή κάθε πολιτική που θα επιβαρύνει με μεγάλα ποσά τον δοκιμαζόμενο λαό της Αχαΐας υπέρ μεγάλων εταιρειών, ιδιαίτερα των κατοίκων των περιφερειακών Δήμων.

Μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στου Φλόκα εργοστάσιο λιπασματοποίησης όχι σύμμεικτων απορριμμάτων αλλά των οργανικών που θα ΄ναι διαλεγμένα στην πηγή, για το οποίο απαιτεί απλή τεχνολογία και εύκολα ελέγξιμη.

Παράλληλα να παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις της τεχνολογίας.

Τα προγράμματα διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, σταθμοί μεταφόρτωσης, μεταφορικά μέσα, ΧΥΤΑ και αύριο εργοστάσιο λιπασματοποίησης να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από προγράμματα κρατικά ή της Ε.Ε.

Εμείς καταγγέλλουμε ανοικτά την ταυτόσημη πολιτική Περιφέρειας – Κυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Δημοτικές Αρχές που οδηγούν νομοτελειακά στην παραπέρα αφαίμαξη των εργαζομένων του Ν. Αχαΐας, της όποιας εταιρείας αναλάβει την μελέτη – κατασκευή – λειτουργία ενός εν πολλοίς άχρηστου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα.