Το θέμα της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δ.Α.Σ. «ΠΑΤΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι σημαντικό από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντολογική σκοπιά. Και έχει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας έχει φτάσει στο τέλος της. Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες λειτουργίας του έχουν καταστεί επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Ο χώρος έχει κορεστεί, η επέκτασή του στα πρανή των γύρω λόγγων, γίνεται χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες στεγάνωσης με γαιόπανα κλπ , και φυσικά πέρα από το σχέδιο λειτουργίας του.

Να θυμίσουμε ότι όσες φορές έγινε έλεγχος διερεύνησης των συνθηκών λειτουργίας του ΧΥΤΑ αναδεικνύονταν πάντοτε ελλείψεις, παραλείψεις, κακή λειτουργία με συνέπεια διαφυγή δύσοσμων αερίων από την επιφάνεια του ΧΥΤΑ και τα υγρά αποστράγγισης να οδηγούνται μέσω του ποταμού Καραβά – Μειλίχου στον Πατραϊκό κλπ (Έκθεση Πανεπιστημίου Πατρών Ξ. Κονδάκης Ιανουάριος 2000, Έκθεση αυτοψίας του κλιμακίου ελέγχου ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Δεκέμβρης 2006, ανάλυση υδάτινων δειγμάτων Γενάρης 2007). Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τις δίκαιες διαμαρτυρίες των κατοίκων και συλλόγων της περιοχής.

Επί χρόνια οι πολιτικές δυνάμεις που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του θέματος των απορριμμάτων, έδειξαν την βούλησή τους. Τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε επίπεδο Δήμου και Νομαρχίας, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κινήθηκαν στην κατεύθυνση «αξιοποίησης» των σκουπιδιών, στην κατεύθυνση «επενδύσεων». Να θυμίσουμε την προσπάθεια χωροθέτησης στην Ξερόλακα εργοστασίου το 2001, τις προσπάθειες μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που προσπαθούν να διαμορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των σχεδίων τους, αξιοποιώντας «μελετητές» και «επιστήμονες» και φυσικά τις πάντοτε πρόθυμες πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν την κυρίαρχη πολιτική.

Αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε είναι η σημερινή κατάσταση. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν το 1999. Ο Νομαρχιακός σχεδιασμός και οι διαβεβαιώσεις του κ. Σερέτη απεδείχθησαν κενά περιεχομένου. Την πολιτική αυτή συνέχισε και ο επόμενος Νομάρχης του ίδιου κόμματος και της ίδιας αντίληψης και φυσικά του ίδιου αποτελέσματος. Οι Δημοτικές Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη… και βολεύονται με την όπως – όπως λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας. Αποδεικνύονται επικίνδυνοι στη διαχείριση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας αλλά και της συνολικής διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων της πόλης μας.

Η ανακοίνωση ότι ο ΧΥΤΑ του Φλόκα θα λειτουργήσει και για τα απορρίμματα του Δήμου Πατρέων, αφού όμως γίνει πριν επεξεργασία του με εργοστάσιο, δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχουμε την λύση μπροστά μας. Θεωρούμε θετικό μόνο ότι με την χωροθέτηση μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του Δήμου Πατρέων. Και αρνητικό ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ με τα στελέχη τους στην Νομαρχία, Δήμους Πατρών – Ωλενίας αφήνουν με εύσχημο τρόπο ανοιχτό το θέμα της καρκινογόνου καύσης των απορριμμάτων. Προστίθενται έτσι και αυτοί στη μακρά λίστα όσων πιέζουν υπέρ της χρυσοφόρου, για τους «επενδυτές»! καύσης των απορριμμάτων ή επεξεργασίας τους με υψηλότατο τίμημα.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:

 1. Να θεωρήσει το θέμα της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων της πόλης μας ως μια επείγουσα διαδικασία. Άμεσα να σταματήσει το αίσχος του ΧΥΤΑ της Ξερόλακας. Να ληφθούν ριζικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Να κλείσει εντός δύο ετών.
 2. Την ευθύνη χρηματοδότησης πρέπει να την έχει η κυβέρνηση.
 3. Στην λύση πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο Λαός όχι μόνο με την καθημερινή πρακτική του αλλά και με τον αγώνα του.
 4. Η λύση πρέπει να αντιστοιχεί στην οικονομική πραγματικότητα της περιοχής, να είναι περιβαλλοντικά άρτια και να επιβαρύνει συνολικά το δυνατόν λιγότερο. Να μπορεί να υλοποιείται βήμα-βήμα και να λαμβάνει υπ’ όψη τα πραγματικά λαϊκά συμφέροντα. Δεν πρέπει να δημιουργείται εξάρτηση από συγκεκριμένη εταιρεία και τεχνολογία.

Άμεσα μέτρα

 1. Βασική μέθοδος διαχείρισης να αναδειχτεί η μείωση των απορριμμάτων μέσω σχεδιασμού κατασκευής και συσκευασίας προϊόντων με ελάχιστο τοξικό περιεχόμενο, ελάχιστο όγκο υλικού, διαλογή στη πηγή. Σήμερα οδηγούνται στην ανακύκλωση μόνο το 2,5% των απορριμμάτων ενώ σε άλλες χώρες φτάνει μέχρι το 60%. Αυτό προϋποθέτει ενημέρωση, ενεργοποίηση των δημοτών, επενδύσεις σε υποδομή (κάδους, αυτοκίνητα κλπ), συνεχή προσπάθεια, που έπρεπε να είχε γίνει χθες.
 2. Να ρυθμιστεί η διάθεση των επικίνδυνων απόβλητων, των ελαστικών, των αδρανών κ.α.
 3. Να κατασκευαστούν σταθμοί μεταφόρτωσης αφού χωροθετηθούν κατάλληλα.
 4. Να γίνει αποκατάσταση του χώρου της Ξερόλακας.
 5. Να δημιουργηθεί χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στου Φλόκα, ο οποίος να δεχτεί τα απορρίμματα Πάτρας-Ρίου. Επιβάλλεται να γίνει με άρτιο τεχνικά τρόπο, για την συλλογή των στραγγισμάτων και του βιοαέριου να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων της Ξερόλακας.
 6. Να ληφθούν μέτρα εξισορρόπησης των δυσμενών επιπτώσεων στου Φλόκα, μέτρα ενίσχυσης των υποδομών στον Δήμο Ωλενίας και ο Δήμος αυτός να έχει βασικό λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με δεδομένη την μεγάλη έκταση στου Φλόκα, δεν θεωρούμε για τα προσεχή 5-10 χρόνια ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων έργο προτεραιότητας και σε καμιά των περιπτώσεων λειτουργία με την μέθοδο της συγχρηματοδότησης ή αυτοχρηματοδότησης. Είναι αντιλαϊκή κάθε πολιτική που θα επιβαρύνει με σημαντικά ποσά τον δοκιμαζόμενο λαό της Αχαΐας υπέρ μεγάλων εταιρειών. Ενδεικτικά το κόστος υγειονομικής ταφής φτάνει τα 20€ ανά τόνο, ενώ πχ η καύση είναι ύψους 150€ ανά τόνο, δηλαδή 16 εκατ. ευρώ επιβάρυνσης ετησίως.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία καύσης ή πυρόλυσης για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς.

Μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στου Φλόκα εργοστάσιο λιπασματοποίησης όχι σύμμεικτων απορριμμάτων αλλά των οργανικών που θα ΄ναι διαλεγμένα στην πηγή, για το οποίο απαιτείται απλή τεχνολογία και εύκολα ελέγξιμη.

Τα προγράμματα διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, σταθμοί μετεφόρτωσης, μεταφορικά μέσα, ΧΥΤΑ και αύριο εργοστάσιο λιπασματοποίησης να χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και την Ε.Ε.

Ο Πατραϊκός λαός πρέπει να επαγρυπνεί :

 • για τις απόπειρες μεγαλύτερης αφαίμαξης των εργαζομένων μέσω των ανταποδοτικών τελών εν ονόματι νέων τρόπων διαχείρισης.
 • για επώδυνες περιβαλλοντικές λύσεις.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.