Η δαπάνη για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων, να καλυφθεί, εξ ολοκλήρου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ζητά, από τους αρμόδιους Υπουργούς, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, όσον αφορά στο ζήτημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης, παραθέτει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Σ. Πέτσα, μαζί με τα αιτήματα για την επίλυσή τους.

Η επιστολή κοινοποιείται και στην ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας).

Στην επιστολή ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Από το 2018, με επανειλημμένες επιστολές, σας έχουμε ενημερώσει για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και όλοι οι άλλοι παραλιακοί Δήμοι με τη ναυαγοσωστική κάλυψη, όμως μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπισή τους.

Η ασφαλής κολύμβηση είναι πολύ σημαντικό θέμα και απαιτείται η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών, που όμως είναι υποχρέωση του κεντρικού κράτους και δεν μπορεί να ανατίθεται στους Δήμους, που δε διαθέτουν αντίστοιχη υπηρεσία και χωρίς την κάλυψη της δαπάνης από την εκάστοτε  Κυβέρνηση.

Με το ΠΔ 23/2000, η αρμοδιότητα της ναυαγοσωστικής κάλυψης δίνεται στους Δήμους, όπως και η κάλυψη της δαπάνη από ίδιους πόρους. Μετά την ισχύ του ΠΔ 31/2018, επιβλήθηκαν νέα μέτρα για τη ναυαγοσωστική κάλυψη, που τριπλασίασαν  τις θέσεις ναυαγοσωστών και αύξησαν τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Όμως, η χαριστική βολή δόθηκε με το ΠΔ 71/2020. Τα κόστη ξεπέρασαν το τετραπλάσιο σε σχέση με το 2000, αφού αυξήθηκαν κι άλλο οι θέσεις ναυαγοσωστών και προστέθηκε εξοπλισμός και ναυαγοσώστες για το χειρισμό του, αμφισβητούμενης χρησιμότητας, που μπορεί να καλυφθεί από τα Λιμεναρχεία. Εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων και του πολύ μεγάλου κόστους, οι Δήμοι, με μεγάλη δυσκολία μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, ενώ αρκετοί Δήμοι δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ναυαγοσωστική κάλυψη.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι Δήμοι λαμβάνουν περίπου το 30% της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία επιχορήγησης και ότι τα έσοδα από την παραχώρηση χρήσης των παραλιών είναι πολύ μειωμένα, εξαιτίας της πανδημίας. Οι όροι για τη ναυαγοσωστική κάλυψη από τους Δήμους είναι ιδιαίτερα επαχθείς, γιατί δεν μπορούν να έχουν εξειδικευμένη υπηρεσία μόνο για τέσσερεις  μήνες.

Αντιμετωπίζουμε ένα μονοπωλιακό καθεστώς σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, που έχουν επιβάλει οι ναυαγοσωστικές σχολές, που τελικά επιβάλουν τιμές ανά θέση ναυαγοσώστη πάρα πολύ υψηλότερες από το πραγματικό κόστος. Σε όλους τους διαγωνισμούς του Δήμου μας από το 2016, υποβάλλεται μόνο μία προσφορά ή καμία προσφορά, αν η αρχική τιμή της πρόσκλησης θεωρηθεί μικρή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αντιμετωπίζουμε διώξεις και πρόστιμα από τις λιμενικές αρχές, είτε γιατί οι διαγωνισμοί αποβαίνουν άκαρποι, είτε γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυαγοσωστών και ελλείψεων σε εξοπλισμό, εξαιτίας της πανδημίας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

  • Να αποσυρθεί το Π.Δ. 71/2020 και να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των λουόμενων με πολύ μικρότερο κόστος.
  • Να επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το σύνολο της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη.
  • Είναι αναγκαίο να επιβληθεί από το Υπουργείο, διατίμηση της ασφαλιστικής κάλυψης, με ανώτερη τιμή ανά θέση ναυαγοσώστη.

Είναι ανάγκη να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά άμεσα, ώστε οι διαγωνιστικές διαδικασίες να διεξαχθούν ομαλά, προς το συμφέρον του δημοσίου και της ασφάλειας των λουόμενων.

Για την αποτελεσματική ναυαγοσωστική κάλυψη χρειάζεται μια άλλη πολιτική, που να εγγυάται την ασφαλή κολύμβηση και να μην εξαρτάται από την επιδίωξη του μέγιστου κέρδους.

•          Να αναλάβει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα μια κεντρική κρατική υπηρεσία, σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα, για  να μειωθεί πάρα πολύ το κόστος και να βελτιωθούν δραστικά οι συνθήκες ασφαλούς κολύμβησης.

•          Ίδρυση κρατικών σχολών δωρεάν ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για να απαλλαγούν οι νέοι και νέες από το κόστος εκπαίδευσης και να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον».