Οι εργαζόμενοι των Διευθύνσεων  Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων καθαρίζουν το παραλιακό τμήμα σε Παραλία και Ροΐτικα

Οι εργαζόμενοι των Διευθύνσεων  Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων καθαρίζουν το παραλιακό τμήμα σε Παραλία και Ροΐτικα, από καλάμια, φερτά υλικά, αλλά και διαφόρων ειδών σκουπίδια.

Μια ιδιαίτερη παρέμβαση έγινε φέτος με τα μηχανήματα του Δήμου, ώστε η παραλία να παραδοθεί καθαρή σε κατοίκους και επισκέπτες, που την επιλέγουν για να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά ορισμένοι και το μπάνιο τους. 

Η Δημοτική Αρχή, απευθύνει έκκληση στους δημότες, να προστατεύουν τους χώρους που χρησιμοποιούν για τον περίπατό τους και να μην τους  ρυπαίνουν. Οι κοινόχρηστοι χώροι, χρειάζονται την φροντίδα όλων μας.