Επιστολη Δημάρχου Πατρέων Κ.Πελετίδη στον υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα την θεώρηση των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδη και τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σ. Αναγνωστόπουλο, νέα επιστολή, με θέμα την θεώρηση των επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου.

 

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής: 

«Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σας έχουμε διαβιβάσει τα παραπάνω 1,2,4 σχετικά, για την αναγκαιότητα θεώρησης αδειών των επαγγελματιών πωλητών, του άρθρου 85, παρ.1, ν.4712/20, για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε στα υπ’ όψη έγγραφά μας, πέραν των συναντήσεων που υπήρξαν για το θέμα αυτό.

Επ’ αυτών, υπήρξε απάντηση μέσω του 3ου σχετικού εγγράφου, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Επειδή πρόκειται για κοινωνικό ζήτημα, που αφορά την ίδια την εργασία των υπόψη επαγγελματιών, οι οποίοι για αναγκαστικούς λόγους δεν είχαν θεωρήσει τις άδειές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 15/1/2019, βάσει του  άρθρου 59, παρ.13 και 17, του ν.4497/17.

Επειδή πρόκειται για επαγγελματίες που χρόνια δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριμένο τομέα, έχοντας τις άδειές τους και στην περίπτωση της μη θεώρησης θα βρεθούν άνεργοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να ζητηθεί από την κυβέρνηση, μέσω του αρμόδιου Υπουργού,  «να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές και να δοθεί η δυνατότητα θεώρησης των αδειών των επαγγελματιών πωλητών, που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 85, παρ. 1, του ν. 4712/20», απόφαση που σας έχουμε διαβιβάσει.

Κύριε Υπουργέ,

Για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτουμε, τόσο στις επιστολές μας, όσο και στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητούμε να γίνει δεκτό το αίτημά μας, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να έχουν τη δυνατότητα να θεωρήσουν και τις υπ’ όψη άδειες των επαγγελματιών αυτών.

Επαναλαμβάνουμε πως πρόκειται για μείζον κοινωνικό ζήτημα που χρήζει άμεσης επίλυσης και αναμένουμε ενέργειές σας».

 

Στην επιστολή επισυνάπτονται:

1) Επιστολή Δημάρχου, υπ’ αριθ. πρωτ. 1649/14-1-21.

2) Επιστολή Αντιδημάρχου, υπ’ αριθ. πρωτ. 20601/14-5-2021.

3) Απάντηση Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπ’ αριθ. πρωτ. 56101/19-5-2021.

4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθμ. 152/31-5-2021.