ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως προτεραιότητα, τις λαϊκές ανάγκες, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, στα σχολεία του Δήμου Πατρέων, με στόχο την ασφάλεια, την καλύτερη ποιότητα ζωής, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε άλλα έξι σχολικά συγκροτήματα, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΣΠΑ: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση», από την Υπηρεσία  Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Τα σχολεία είναι τα εξής:

 • 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (Πυροσβεστείο) (642.500 ευρώ)
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Πλατεία Βουδ) (298.000 ευρώ)
 • 7ο Γυμνάσιο Πάτρας (Πλατεία Βουδ) (610.500 ευρώ)
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο και 10ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Ταμπάχανα) (589.000 ευρώ)
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο και 12ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Ταμπάχανα) (566.000 ευρώ)
 • 15ο Δημοτικό Σχολείο και 37ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Δροσιά) (296.000 ευρώ)

 

Οι εργασίες που γίνονται, αφορούν καθολική αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, θερμοπροσόψεις, υγρομονώσεις και θερμομονώσεις ορόφων, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου led,  λεβητοστασίων, ρυθμίσεις καταναλώσεων ενέργειας, χρωματισμούς και εν γένει επισκευές. 

Η Δημοτική Αρχή θέλει για μια ακόμη φορά, να επαινέσει το εξαιρετικό έργο των Τεχνικών Διευθύνσεων του Δήμου μας που έχει θεαματικά βελτιώσει και βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα των υποδομών της πόλης μας.

Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως προτεραιότητα, τις λαϊκές ανάγκες, συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, στα σχολεία του Δήμου Πατρέων, με στόχο την ασφάλεια, την καλύτερη ποιότητα ζωής, μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε άλλα έξι σχολικά συγκροτήματα, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΣΠΑ: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση», από την Υπηρεσία  Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Τα σχολεία είναι τα εξής:

 • 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας (Πυροσβεστείο) (642.500 ευρώ)
 • 5ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (Πλατεία Βουδ) (298.000 ευρώ)
 • 7ο Γυμνάσιο Πάτρας (Πλατεία Βουδ) (610.500 ευρώ)
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο και 10ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Ταμπάχανα) (589.000 ευρώ)
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο και 12ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Ταμπάχανα) (566.000 ευρώ)
 • 15ο Δημοτικό Σχολείο και 37ο Νηπιαγωγείο Πάτρας (Δροσιά) (296.000 ευρώ)

 

Οι εργασίες που γίνονται, αφορούν καθολική αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, θερμοπροσόψεις, υγρομονώσεις και θερμομονώσεις ορόφων, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου led,  λεβητοστασίων, ρυθμίσεις καταναλώσεων ενέργειας, χρωματισμούς και εν γένει επισκευές. 

Η Δημοτική Αρχή θέλει για μια ακόμη φορά, να επαινέσει το εξαιρετικό έργο των Τεχνικών Διευθύνσεων του Δήμου μας που έχει θεαματικά βελτιώσει και βελτιώνει καθημερινά την ποιότητα των υποδομών της πόλης μας.