Εργαζόμενοι της Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων με μηχανήματα προέβησαν στον καθαρισμό του παλαιού κτιρίου στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Εργαζόμενοι της Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων με μηχανήματα προέβησαν στον καθαρισμό του παλαιού κτιρίου στον μόλο της Αγίου Νικολάου.

Μετά τον καθαρισμό του ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την αποθήκευση υλικών και μηχανημάτων της Καθαριότητας και θα φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεως.