Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι μελέτες για έργα στην Πλατεία Γεωργίου και την Πλατεία Βλατερού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στην χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα τις μελέτες των έργων: «Έργα συντήρησης της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα» και «Ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης πλατείας Ανδρούτσου στην περιοχή Βλατερού του Δήμου Πατρέων» καθώς και την υποβολή πρότασης ένταξης αυτών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του ΥΠ.ΕΝ. – Πράσινο Ταμείο.

Οι μελέτες συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων.