Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς, στην κινητοποίηση των αυτοαπασχολούμενων, βιοτεχνών κι εμπόρων στην ΠΔΕ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Μελάς, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων, βιοτεχνών κι εμπόρων, της Πάτρας και της Αχαΐας, παραβρέθηκε σήμερα το πρωί διαμαρτυρίας με παράσταση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι αυτοαπασχολούμενοι, βιοτέχνες και έμποροι απαιτούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους.