Αγορά γης για δημιουργία νέου δημοτικού κοιμητηρίου

(Φωτ. αρχείου)

 

 

Η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη την επιθυμία των δημοτών της πόλης μας για παραχώρηση οικογενειακού τάφου σε ένα από τα Δημοτικά Κοιμητήρια, προχώρησε στην σύσταση επιτροπής για την ανεύρεση γης άνω των 25 στρεμμάτων, που θα πληροί όλες τις περιβαντολλογικές προδιαγραφές για την δημιουργία νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.

Για το λόγο αυτό προσκαλείται έως τις 30 Μαΐου 2020, όποιος δημότης  διαθέτει αγροτεμάχια εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων και εκτός κατοικημένης  περιοχής και επιθυμεί να τις παραχωρήσει  ή να τις πουλήσει στον Δήμο, για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου να επικοινωνήσει με την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοιμητηρίων στο τηλ. 2610 521020.