Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων

Συνεδρίαση, μέσω Τηλεδιάσκεψης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»θα πραγματοποιηθεί την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 το πρωί.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Καθορισμός οδών ως πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης κλπ. στην περιοχή της Κάτω Πόλης (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 2. Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθ. 644/13-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σημειακής τροποποίησης υψομέτρων σε τμήματα των οδών α) Αθηναίου μεταξύ των οδών Αρέθα και Ευαίμωνος και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2420 και Γ2415-Γ2415 (Κ.Χ) β) Παρόδου Αθηναίου μεταξύ των οδών Αθηναίου και Αρέθα και των οικοδομικών τετραγώνων Γ2416 και Γ2915 (Κ.Χ), της Π.Μ.Ε «Κάτω Συχαινά» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 3. Οίκοθεν τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων α) για τον καθορισμό της οδού Σισίνη σε όλο το μήκος της από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την βόρεια περιμετρική οδό της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (επέκταση οδού Καρατζά), ως πεζοδρόμου, β) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος μεταξύ των οδών Αράτου και Δ. Γούναρη, ως πεζοδρόμου, γ) για τον καθορισμό τμήματος (βόρειος κλάδος) της οδού Τριών Ναυάρχων μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας, ως πεζοδρόμου δ) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Παντοκράτορος μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Ηλείας καθώς και των οδών περιμετρικά της πλατείας Παντοκράτορος (δυτικό τμήμα), ως πεζοδρόμους, ε) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Σωτηριάδου μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Νεοφύτου και Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, στ) για τον καθορισμό της οδού Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, η) για τον καθορισμό της ανώνυμης οδού δυτικά του Ι.Ν. Παντοκράτορος, ως πεζοδρόμου (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 4. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για το έργο «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, επεξεργασίας αδρανών υλικών, κατεργασίας σιδήρου οικοδομών, επεξεργασία ΑΕΕΚ στη θέση «Σκάλα» Σ.Κ. Θεριανού- Δ.Ε. Βραχναιΐκων του Δήμου Πατρέων ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ της ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΟΕ (ΠΕΤ 2001237920) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 5. Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου  «Θολόρεμα» στην Παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 280μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Χρήστου Μπαλατή)  (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 6. Καθορισμός ως μονόδρομου της οδού Χαλκηδόνος (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 7. Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Καραϊσκάκη (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 8.  Παραχώρηση 10 επιπλέον δωρεάν θέσεων ελλιμενισμού στον Όμιλο Παράκτιων Αλιέων και Θαλάσσιων Αθλημάτων στον Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Πάτρας (εισηγητής: Διονύσιος Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμόδια Διευθυντρια).
 9. Έγκριση ή μη τοποθέτησης εικονοστασίου μνήμης στην περιοχή Οβρυά, επί της οδού Ακρωτηρίου (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 10. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στις οδούς Μεσσάτιδος 18 και Λοχ. Παπαντωνίου 4 (εισηγητής: Ανδρέας Αθανασόπουλος – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
 11.  Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου καταστηματάρχη (ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

 

 

 

                Ο Πρόεδρος της

     Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

           Μιχαήλ Αναστασίου

 

 

 

Για τα θέματα 1 και 3 της ημερησίας διατάξεως,

1.     Καθορισμός οδών ως πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης κλπ. στην περιοχή της Κάτω Πόλης
3.     Οίκοθεν τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων α) για τον καθορισμό της οδού Σισίνη σε όλο το μήκος της από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την βόρεια περιμετρική οδό της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (επέκταση οδού Καρατζά), ως πεζοδρόμου, β) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Μαιζώνος μεταξύ των οδών Αράτου και Δ. Γούναρη, ως πεζοδρόμου, γ) για τον καθορισμό τμήματος (βόρειος κλάδος) της οδού Τριών Ναυάρχων μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας, ως πεζοδρόμου δ) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Παντοκράτορος μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Ηλείας καθώς και των οδών περιμετρικά της πλατείας Παντοκράτορος (δυτικό τμήμα), ως πεζοδρόμους, ε) για τον καθορισμό τμήματος της οδού Σωτηριάδου μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Νεοφύτου και Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, στ) για τον καθορισμό της οδού Εισοδίων, ως πεζοδρόμου, η) για τον καθορισμό της ανώνυμης οδού δυτικά του Ι.Ν. Παντοκράτορος, ως πεζοδρόμου

 

Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τα μέλη της Επιτροπής και θα δειχθούν και τα σχέδια, αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα δίπλα στο γραφείο του Δημάρχου, Μαιζώνος 108, 1ος όροφος.

 

 

…………………………………………………

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.