Το ψήφισμα που κατέθεσε η “Λαϊκή Συσπείρωση”

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι εργαζόμενοι της ΑΒΕΞ, μιας μεγάλης βιομηχανίας της πόλης μας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι χωρίς καμία δέσμευση από τους ιδιοκτήτες για την συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και της καταβολής των δεδουλευμένων.

Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους πληρώνουν τις βαριές συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» συμπαρίσταται στον αγώνα τους για σταθερή δουλειά και την καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα, η ελεύθερη αγορά, η ίδια η καπιταλιστική ιδιοκτησία με την προκλητική κερδοφορία της, δημιούργησε το χρέος, την ύφεση, την κρίση.

Διέξοδος από την καπιταλιστική κρίση προς όφελος της εργατικής τάξης και του λαού υπάρχει στο δρόμο της λαϊκής συμμαχίας, της ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής, στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

Σήμερα είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό να καταργηθεί το χρέος με αποδέσμευση από την Ε.Ε. και Λαϊκή Εξουσία για να περάσει ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής σ’αυτούς που την παράγουν.

Πάτρα 07 / 09 / 2011