Συμπαράσταση στις απολυμένες του συνεργείου καθαριότητας στον Αγ. Ανδρέα

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

Γιαννακόπουλο Δημήτριο

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σας παρακαλεί να φέρετε σε προ ημερήσιας διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 30/05/2011 το θέμα: ¨της συμπαράστασης στις απολυμένες του συνεργείου καθαριότητας στον Αγ. Ανδρέα¨.

Η εταιρία ΥΑΔΕΣ ΑΕ που έχει την εργολαβία καθαριότητας του Νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας απέλυσε πρόσφατα δύο εργαζόμενες συνδικαλίστριες γιατί ήσαν εμπόδιο στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας (αμοιβές για λιγότερες ώρες-ημέρες, λιγότερα ένσημα, αργίες, άδειες κτλ.).

Με τις απολύσεις αυτές θέλει να τρομοκρατήσει τις εργαζόμενες ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες κρίσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων καταγγέλλει την επιχείρηση ΥΑΔΕΣ ΑΕ και την καλεί να επαναπροσλάβει τις εργαζόμενες συνδημότισσές μας, καλεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγ.Ανδρέα να παραδώσει άμεσα στο σωματείο την σύμβαση του Νοσοκομείου με τον εργολάβο (που έχει ήδη ζητηθεί), να αφήσουν τις κωλυσιεργίες και να υπερασπιστούν τόσο τις απολυμένες όσο και τις συνθήκες εργασίας σ’αυτό το συνεργείο.

Πάτρα 30 / 05 / 2011