Συνδυασμός Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Καραθανασόπουλος - Υποψήφιος Περιφερειάρχης Δ. Ελλάδας
Κώστας Πελετίδης - Υποψήφιος Δήμαρχος Πάτρας

Ο Συνδυασμός της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ είναι ο συνδυασμός της κοινής δράσης και συνεργασίας των ριζοσπαστικών, λαϊκών δυνάμεων. Αποτελεί την συνέχεια της Δ.Α.Σ. «Πάτρα Μπροστά» και των Δ.Α.Σ. Βραχναιίκων, Μεσσάτιδας, Παραλίας, Ρίου και στηρίζεται από το Κ.Κ.Ε. και αγωνιστές από άλλους πολιτικούς χώρους, που εναντιώνονται στην αντιλαϊκή πολιτική και στον ¨Καλλικράτη¨, που προβληματίζονται για την πορεία των εξελίξεων.