Η Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάτρας

Η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία «ΠΑΤΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» συνέταξε στις 11 του Μάη και υποστήριξε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω εισήγηση αναφορικά με το θέμα της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης μας:

Ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι μια κοινωνικά ουδέτερη τεχνοκρατική διαδικασία. Στοχεύει στην οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιλογές της άρχουσας τάξης. Κεντρική λογική στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί η άρση των όποιων περιορισμών και ο καθορισμός χρήσεων γης, που θα επιτρέπουν την ανεμπόδιστη επενδυτική δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου, ώστε να διασφαλίζεται σ’ αυτό η μέγιστη δυνατή κερδοφορία.

Ως προς τις γενικές, εξάλλου κατευθύνσεις του όλου Σχεδιασμού του χώρου από την πλειοψηφία της Επιτροπής του εν λόγω Σχεδιασμού έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 1. Αντί η Πάτρα να σχεδιάζεται ως μια πόλη παραγωγική που θα προάγει την Επιστήμη, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό, η Επιτροπή του Σχεδιασμού στην πλειοψηφία της αποδέχεται και εντείνει τον χαρακτήρα της πόλης ως πόλης κυρίως υπηρεσιών, πόλης μεταπρατικής και διαμετακόμισης, που οι επιχειρήσεις υπηρεσιών θα διευκολύνονται στην κερδοφόρα δραστηριότητά τους και στον ανταγωνισμό.
 2. Η πλειοψηφία της Επιτροπής προσφέρει δυνητικά νέους άφθονους χώρους (800 στρέμματα) σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που θα μπορούν πιο εύκολα να «επενδύσουν» σε δημιουργία νέων πολυκαταστημάτων και υπερκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων, γραφείων, και μάλιστα στο καίριο παραλιακό μέτωπο της Ακτής Δυμαίων πάνω στο νέο Λιμάνι (όπου και νομιμοποιεί παράνομες χρήσεις υπερκαταστημάτων) στα Μποζαϊτικα, στην εθνική οδό και αλλού, πράγμα που θα επιφέρει νέο πλήγμα στους μικρομεσαίους εμπόρους σε όλη την πόλη, ενδεχόμενο στο οποίο είμαστε αντίθετοι.
 3. Θεσμοθετεί τα λεγόμενα Γραμμικά «Κέντρα», δηλαδή διευκολύνει την επί χιλιόμετρα αύξηση του αριθμού και του μεγέθους καταστημάτων στους πιο καίριους κυκλοφοριακά δρόμους της Πόλης (Νέα Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών, Πανεπιστημίου, Κανελλοπούλου, Ακρωτηρίου, Πατρών-Κλάους, Ευβοίας, Ανθείας, Πράτσικα, Γηροκομείου, Αρόης κτλ) χωρίς καν να λαμβάνει πρόνοια, για να αρθεί το ήδη κυκλοφοριακό χάος, και νομιμοποιεί παράνομες χρήσεις μεγάλων και μεσαίων συμφερόντων. Αλλάζει δηλαδή τη δομή του πολεοδομικού Σχεδιασμού σε πολλές συνοικίες και γειτονιές και κατοχυρώνει εκεί θεσμικά τον σημερινό άναρχο τρόπο λειτουργίας της πόλης.
 4. Δεν κατοχυρώνει ως κοινωφελή ή κοινόχρηστο τον χαρακτήρα μεγάλων δημόσιων εκτάσεων γύρω από την πόλη, που έχουν καίρια σημασία για τον πατραϊκό λαό. Συγκεκριμένα δεν εντάσσει στις ζώνες ειδικής προστασίας για πράσινο τα κρατικής ιδιοκτησίας 1.000 στρέμματα πάνω από την Περιμετρική (πρώην ΜΟΜΑ στον Ρηγανόκαμπο) καθώς επίσης και τα 350 στρέμματα της παλιάς Σκοποβολής στην Αρόη, προκειμένου να αποτελέσουν μεγάλα υπερτροπικής σημασίας πάρκα, αφού είναι ήδη χαρακτηρισμένες οι περιοχές ως αναδασωτέες εκτάσεις ή αποτελούν τώρα δάσος.
 5. Μέσω ιδρυόμενων Ζωνών Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) παρέχει την δυνατότητα στις κυβερνήσεις της κατάτμησης και του ξεπουλήματος μεγάλων εκτάσεων, ακόμη και σε ιδιώτες, για επιχειρηματική δραστηριότητα, για συγκεκριμένες χρήσεις. Έτσι, στα 250 στρέμματα στο παλιό σπουπιδότοπο στον Ρηγανόκαμπο, στα 350 στρέμματα στην παλιά Σκοποβολή, στην Αρόη, και στα 100 στρέμματα στον Τόφαλο, στα Μποζαϊτικα, αντί να σχεδιάσει ενιαία σύνολα κοινόχρηστων δημοσίων αθλητικών χώρων και χώρους πρασίνου, προβλέπει το δικαίωμα στο κράτος να τα εκχωρήσει κατά τμήματα ή και συνολικά σε επιχειρήσεις, για να τα εκμεταλλευτούν προς όφελός τους, με καθορισμένες χρήσεις, (όπως κάθε είδους γήπεδα, γυμναστήρια, χώρους στάθμευσης, και χώρους εμπορικούς, καρναβαλικό χωριό με ξενοδοχεία, χώρους εκθεσιακούς κτλ).
 6. Παρέχει την δυνατότητα επέκτασης υπερκαταστημάτων και ίδρυσης νέων, ιδιαίτερα στην περιοχή Μποζαϊτίκων, και Καρρφούρ, σε γειτνίαση με χρήσεις αμιγούς κατοικίας.
 7. Αλλάζει τις χρήσεις γης σε πολύ εκτεταμένες περιοχές επί το δυσμενέστερο, πράγμα που αντίκειται και στην κείμενη νομοθεσία
 8. Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ιδιωτικών αιολικών πάρκων στο Παναχαϊκό, και μάλιστα ακριβώς απέναντι από την Πάτρα.
 9. Εντάσσει για επιχειρηματικές χρήσεις και με σχετικά μεγάλο συντελεστή δόμησης (0.80) στο Σχέδιο Πόλης έκταση 600 στρεμμάτων, ακόμα και πάνω από τις γραμμές του σιδηροδρόμου, από την Ανθείας μέχρι και τον Γλαύκο, εξασφαλίζοντας τεράστιες υπεραξίες στις εκεί εκτάσεις λίγων μεγάλων ιδιοκτησιών (ΚΤΕΛ, Πειραϊκή-Πατραϊκή, Σπηλιόπουλος, ΑΒΕΞ κτλ) και αγνοώντας τις «εν επαφή» υποβαθμισμένες συνοικίες Κρύα Ιτεών και Ιτεών, που χρειάζονται μεγάλους ελεύθερους χώρους. Παράλληλα δημιουργεί μελλοντικές υποχρεώσεις αποζημιώσεων από τον Δήμο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για πιθανά ρυμοτομούμενα υπάρχοντα παλιά βιομηχανικά κτίρια και υπερκείμενα των χώρων εγκαταστάσεων.
 10. Δεν καταβάλλει επαρκή φροντίδα για την εξασφάλιση ικανών ελεύθερων χώρων και χώρων υποδοχής σε περίπτωση θεομηνιών, ιδιαίτερα για τις υποβαθμισμένες λαϊκές γειτονιές.
 11. Στην ουσία καταργεί τις περιοχές περιορισμού και ελέγχου της δόμησης γύρω από το Σχεδίο Πόλης.
 12. Αφήνει ορθάνοιχτες τις πόρτες για την εμπορευματοποίηση της παραλίας, με εκτεταμένες χρήσεις τουρισμού – αναψυχής. Το εκτός Νέου Λιμένα παραλιακό μέτωπο της Πάτρας όμως πρέπει να έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα, με πράσινο, πάρκο 250 στρεμμάτων στην Ακτή Δυμαίων, με ελεύθερη και ανεμπόδιστη χρήση από τον πατραϊκό λαό, με μικρές υποδομές, μόνο πολιτισμού – αθλητισμού, και χωρίς κάθε είδους εμπορευματικές – κερδοσκοπικές δραστηριότητες, σε όλο το πέντε χιλιομέτρων μήκος του (από τον Διακονιάρη μέχρι τον Μείλιχο).
 13. Στο χώρο της πρώην πλαζ, στην Αγυιά, ανατρέπει ριζικά την εγκεκριμένη μελέτη ανάπλασης που προβλέπει ελάχιστη δόμηση και ήπιες χρήσεις, και ορίζει δόμηση περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων με εμπορευματικού χαρακτήρα χρήσεις, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ξεπούλημα και κατάτμηση.
 14. Πολλές αποφάσεις του είναι αρνητικές σχετικά με τα κυκλοφοριακά μέτρα, τα μέσα και τις υποδομές στις περιοχές των γραμμικών κέντρων.
 15. «Υποκύπτει» στις κυρίαρχες ροπές στις χρήσεις γης, που διάφορα συμφέροντα τα τελευταία είκοσι χρόνια προσπαθούν να επιβάλουν σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, καταπατώντας ακόμα και την κείμενη νομοθεσία, όπως στην οδό Κανελλοπούλου, στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών -Αθηνών, στην Πανεπιστημίου, στην Ακτή Δυμαίων κτλ και προχωρεί σε αλλαγές, που νομιμοποιούν τα κακώς κείμενα, πράγμα που θα εντείνει τις αρνητικές συνέπειες στην λειτουργία της πόλης αλλά και στα λαϊκά συμφέροντα.
 16. Δεν προχωρεί (όπως κάνει η Επιτροπή Σχεδίου) σε αρκετά βήματα για τη μείωση των συντελεστών δόμησης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Πάτρας και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο. Εδώ πρέπει να αναχαιτισθεί τελείως η ροπή αλλοίωσης του χαρακτήρα του και ιδιαίτερα η επαναφορά της παλιάς κλίμακας των κτιρίων του Κέντρου σε βάθος χρόνου και να καταβληθεί φροντίδα για την απαλλαγή του από τα Ι.Χ. και την δραστική πεζοδρόμησή του και την επάνοδο σ’ αυτό μονίμων κατοίκων. Πρέπει, εξάλλου, σε περιφερειακές συνοικίες να ισχύσει μικρότερος συντελεστής δόμησης, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1986.

Από τα παραπάνω, που επιγραμματικά αναφέρθηκαν, προκύπτει το συμπέρασμά, ότι οι κυρίαρχες πρόνοιες της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάτρας δεν θα αναστείλουν (όσο μπορεί το Σχέδιο αυτό να το επιτύχει) την πορεία υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της πόλης μας, ενώ θα επεκτείνουν τις δυνατότητες μεγάλων επιχειρήσεων να κυριαρχήσουν παραπέρα σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.